Rooskens Group zet zich in voor Stichting Prithipura

18 december 2018 /

 

Rooskens Group zet zich belangeloos in voor Stichting Prithipura

In het kader van het 25-jarig jubileum heeft Rooskens Group besloten een goed doel te adopteren. In samenwerking met Stichting Prithipura Infant Home Son is een project, geheel belangeloos en eenmalig, aangenomen om daar een weeshuis te ondersteunen, met de broodnodige goederen.

Rooskens Group heeft het containertransport naar Sri Lanka volledig verzorgd tot op de stoep van het weeshuis. Het betreft een 40 ft container met hulpgoederen die naar het weeshuis voor gehandicapte kinderen in Sri Lanka getransporteerd word. De hulpgoederen bestaan onder andere uit ziekenhuisbedden en rolstoelen voor kinderen. Hieraan is een scheidend tekort in Sri Lanka. Naast het zeetransport heeft de Rooskens Group ook gezorgd voor de juiste papieren zodat de goederen in Sri Lanka zonder problemen naar het weeshuis kunnen worden vervoerd.

Het Prithipura Infant Home valt onder de gemeenschap van Prithipura, dit is een non-profit organisatie die als doel heeft om kinderen en jong volwassenen met een beperking in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken en uiteindelijk te kunnen re-integreren in de samenleving. Dit willen ze bereiken door het bieden van een liefdevol thuis, rehabilitatie, onderwijs, opleiding en werkgelegenheid. Deze organisatie staat al meer dan 40 jaar klaar voor kinderen met een beperking.

Een van de doelstellingen is dat de stichting de leefomstandigheden van een bijzonder kwetsbare groep mensen wilt verbeteren in Sri Lanka. Dit wordt gedaan met behulp van vaste donateurs, door speciale acties/projecten en door de inzet van Nederlandse vrijwilligers die ter plekke kennis en hulp bieden.

Via de stichting in Son worden de benodigde en noodzakelijke middelen bijeen gebracht, waartoe men in Sri Lanka (nog) niet in staat is. Eén van hun grootste uitdagingen is ze stapje voor stapje minder afhankelijk te maken. Stichting Prithipura Infant Home Son probeert ieder jaar minimaal een project af te ronden. Ze zorgen voor land- en tuinbouw, onderwijs, wegaanleg en onderhoud en transport van hulpgoederen uit Nederland. Rooskens Group is blij dat ze dit jaar hun bijdrage hebben mogen leveren.

Sinds de oprichting van Rooskens Transport in 1988 door Martijn Rooskens, is er gebouwd aan een organisatie als logistieke ketenregisseur van formaat. Betrouwbaarheid, vooruitgang en lange termijn visies op onder andere kennisontwikkeling zijn zaken waarmee Rooskens Group haar klanten helpt haar bedrijfsprestaties te optimaliseren. Rooskens is in 1988 gestart als transportbedrijf. In 1993 is dit omgezet in expeditie-activiteiten, gestart als Rooskens bv gespecialiseerd op West-Europa. De start van MR Expeditie bv in 1995 heeft geleidt tot uitbreiding in activiteiten in de overige delen van Europa. Door de opgedane ervaring en investeringen is er binnen Europa een dicht netwerk met betrouwbare partners opgebouwd. Op verzoek is er in 2001 gestart met overzeese expeditie door de oprichting van Rooskens Shipping bv. Hier is gekozen voor een specifiek netwerk van partners op strategische plaatsen in voornamelijk de grote havens van de wereld.