Mobiliteitspakket

11 januari 2022 /

Op 20 augustus 2021 is het Mobility Package ingegaan. Dit is een pakket van Europese wet- en regelgeving voor de transportsector. Het doel hiervan is om een eerlijker Europees speelveld te creëren, verbeteren van sociale omstandigheden voor chauffeurs en het egaliseren van regels in EU-lidstaten.

Veel regels uit dit mobiliteitspakket zullen dit jaar al van kracht worden. De veranderingen zullen veel gevolgen hebben voor transportondernemers en chauffeurs. De eerste veranderingen in 2022 zullen op 2 februari plaatsvinden. Grenspassages moeten worden geregistreerd door middel van invoering van de landcode op de grens of op de eerst mogelijke stop na de passage of, bij boot- en treinreizen, na aankomst op het station/in de haven. Bij de SMT2 gebeurt dit automatisch, zolang deze er niet is op het voertuig moet dit handmatig. De bestuurder mag contact zoeken met de onderneming om aanvullende bewijzen aan te leveren gedurende de tijd van de controle. Daarnaast wordt de maximum arbeidstijd per week gecontroleerd. Deze bedraagt maximaal 60 uur per week.

Daarnaast komt er een aparte regeling voor het vervoer: detachering is direct van toepassing op cabotage. Uitgezonderd van detachering zijn bilateraal vervoer en transitvervoer. Voor derdelandenvervoer geldt dat er binnen een bilaterale rit 1 dlv rit heen en 1 dlv rit terug mag worden gedaan of 2 dlv terugritten indien op de heenweg geen dlv ritten zijn verricht. Alle ritten boven dat aantal vallen wel onder de detachering. Zodra de Smart tacho 2 er is geldt de uitzondering voor dlv rit heen en terug alleen voor voertuigen voorzien van deze nieuwe tacho. Detacheringsverklaringen worden ingediend volgens een uniform model via een publieke interface van IMI (Informatiesysteem voor de Interne Markt). Lidstaten mogen geen aanvullende/afwijkende eisen stellen ten aanzien van de controle van detachering.