Brexit heeft verschillende gevolgen voor uw transport!

8 januari 2021 / Blogs Laatste nieuws

Welke gevolgen heeft de Brexit-deal voor de transportsector?

De onderhandelaars van zowel de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn, eind december van het afgelopen jaar, ternauwernood een handels- en samenwerkingsovereenkomst overeengekomen om de nieuwe relatie vanaf 1 januari 2021 te regelen. Deze overeenkomst was nodig omdat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten en de overgangsperiode van deze Brexit op 31 december 2020 afliep. De Brexit-deal heeft enkele belangrijke gevolgen voor uw transport en logistiek. Wij zetten alle gevolgen hieronder voor u op een rijtje!

Het handelsakkoord is voorlopig goedgekeurd door zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk.
De definitieve goedkeuring van de handels- en samenwerkingsovereenkomst volgt in het eerste kwartaal van 2021. De onderstaande informatie is dan ook nog onder voorbehoud, gezien het handelsakkoord nog niet definitief is.

Douaneformaliteiten en controles

Vanaf 1 januari is het Verenigd Koninkrijk een zogenaamd ‘derde land’ en zijn douaneformaliteiten een feit. Wij kunnen u bij de afhandeling van de douane helpen, waarbij we het onderstaande op voorhand nodig hebben:
– Pro-forma factuur van de zending
– Paklijst van de zending
– Eenmalige verklaring dat wij uw douane-afhandeling mogen regelen (ook wel een volmacht genoemd)

Omdat het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari géén deel meer uit maakt van de Europese Unie en de interne markt zullen er ook controles op in- en uitgaande goederen plaatsvinden.

Vergunningen en code 95

Code 95, de basiskwalificatie voor beroepschauffeurs, blijft geldig in het Verenigd Koninkrijk. Ook hebben de EU en het VK hebben afgesproken dat ze elkaars vervoersvergunningen erkennen. Dat betekent dat chauffeurs ook met een Eurovergunning naar het VK kunnen blijven vervoeren. Ook derdelandenvervoer valt onder de dekking van een Eurovergunning, waardoor er geen CEMT-vergunning nodig is!

Cabotage

Cabotage, het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land, is vanaf 1 januari beperkt toegestaan.

Europese vervoerders mogen straks nog maar twee cabotageritten in zeven dagen uitvoeren in het Verenigd Koninkrijk, in plaats van het huidige aantal van drie. Andersom mogen Britse vervoerders maximaal één cabotagerit in de EU uitvoeren.

Mobility Package

Alle bestaande Europese wet- en regelgeving met betrekking tot transport blijft van toepassing na 1 januari, inclusief veel afspraken van het Mobility Package. Dat betekent dat de wetgeving van onder andere de rij- en rusttijden en de tachograaf onveranderd blijft. Zoals hierboven vermeld verandert de wetgeving voor cabotage wel!

Invoerrechten

Er worden géén invoerrechten op Europese of Britse producten geheven. Om de oorsprong van deze producten aan te tonen is wel een oorsprongsverklaring nodig. Om de oorsprong te bepalen, zijn in het handelsakkoord specifieke regels opgenomen. Verdere informatie hierover volgt.

 

 

Hulp nodig?

Bent u benieuwd wat wij voor uw transport van of naar het Verenigd Koninkrijk kunnen betekenen? Of heeft u vragen over de gevolgen voor uw bedrijf?

Neem dan gerust contact met een van onze medewerkers op:

Telefonisch via: +31(0)475 583 100

Of stuur ons een e-mail: sales@rooskensgroup.com