Mautaanpassing Duitsland

17 oktober 2023 /

Ondanks kritiek uit de transportsector heeft de regering besloten de tol in Duitsland vanaf december 2023 aanzienlijk te verhogen. Reden hiervoor is de verhoging van de CO2-belasting die dit jaar wordt doorgevoerd. Gaat uw transport naar of via Duitsland, dan kunt u een aanzienlijke stijging van de transportkosten verwachten.

Wat is een tol? Maut betekent tol in het Duits. Op de Duitse snelwegen wordt sinds 2005 tol betaald door vrachtwagens. Dit werd ingevoerd om congestie op de belangrijkste snelwegen te voorkomen.

De exacte tol per voertuig is afhankelijk van het aantal assen van het voertuig (inclusief aanhanger), CO2-uitstoot, geluidsnormen en emissieklasse. Het voertuig moet beschikken over documentatie waaruit de Euroklasse van het voertuig blijkt. De huidige vergoeding bedraagt ​​19 cent per kilometer en wordt geheven op zwaar vrachtverkeer dat voor transport gebruik maakt van snelwegen of federale snelwegen. Momenteel geldt dit voor voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane brutomassa van 7,5 ton of meer.

Wat zal er veranderen?
Begin dit jaar waren de Duitse toltarieven al met enkele procentpunten verhoogd en de verwachting is dat deze tegen het einde van dit jaar nog verder zullen stijgen. Duitsland is van plan een CO2-belasting in te voeren. Hierdoor betaalt u vanaf 1 december 2023 een extra vergoeding van € 200,- per ton CO2. Ook zal vanaf 1 juni 2024 het belastbare gewicht van auto’s veranderen van 7,5 ton naar 3,5 ton. Met andere woorden: ook lichte vrachtwagens vallen onder deze regeling. Vanaf 1 december wordt de tol verhoogd van 19 cent per kilometer naar 34,8 cent per kilometer. Dit betekent dat de vrachtautobelasting volgend jaar stijgt van €8 miljoen naar €15 miljoen.

Verbetering van spoor- en elektrisch vervoer
Naast het verhogen van de CO2-belastingen wil de overheid de komende jaren de spoorinfrastructuur verbeteren. De verwachting is dat er in 2027 minimaal 45 miljard euro nodig is om het spoor te moderniseren. De regering besloot dat het grootste deel van de tolinkomsten ten goede zou komen aan Deutsche Bahn.

Voorlopig hebben emissievrije voertuigen geluk. Deze vrachtwagens zijn tot 2025 vrijgesteld van tol. Daarna betalen ook deze 25% van de reguliere tol. Afhankelijk van diverse factoren, zoals de afstand, kan het voordeliger zijn om uw zendingen elektrisch te laten vervoeren.